Mực nang làm sạch Loại 1 Bao nhiêu 1kg

350.000

  • Mực nang làm sạch
  • Loại lớn (1)
  • Mã: MUNA1
  • Cỡ: 1-3 con / kg
  • Được đông lạnh
  • Đóng gói hút chân không
Số lượng Giá
1 350.000
2 - 3 340.000
4 - 7 320.000
8 - 14 300.000
15 - 29 290.000
30+ 280.000

Hướng dẫn