Mực khô rất ngon Vị chuẩn toàn quốc Loại 5

1.100.000

  • Mực khô Nam Du
  • Loại E(5)
  • Mực được phơi khô theo công thức
  • Đóng gói 1 kg
  • Hút chân không
  • Khoảng 25-30 con

Hướng dẫn