món ngon cá đù xẻ bướm 1 nắng

200.000

  • Cá đù 1 nắng
  • Cá xẻ bướm
  • Loại ngon
  • Mã: CD1B2
  • Đóng gói 1 kg
  • Hút chân không
Số lượng Giá
1 200.000
2 - 4 190.000
5 - 9 180.000
10 - 14 170.000
15 - 19 160.000
20+ 150.000

Hướng dẫn