Cung cấp mực khô sỉ lẻ khô mực Loại 4

1.200.000

  • Mực khô Nam Du
  • Loại D(4)
  • Mã: MUCKD
  • Mực được phơi khô theo công thức
  • Đóng gói 1 kg
  • Hút chân không
  • Khoảng 20-25 con
Số lượng Giá
1 1.200.000
2 1.100.000
3 - 5 1.000.000
6 - 11 950.000
12 - 19 900.000
20+ 850.000

Hướng dẫn