cá thu cắt khúc 1 nắng đưa cơm

(2 đánh giá của khách hàng)

350.000

  • Cá thu cắt khúc
  • Loại ngon
  • Mã: TU1N1
  • Được đóng gói 1 kg
  • Hút chân không
Số lượng Giá
1 350.000
2 - 3 330.000
4 - 5 310.000
6 - 7 300.000
8 - 9 290.000
10+ 280.000

Hướng dẫn